LangSoft PC Translator Language Teacher Box
menu
Ceník - Objednávka - Registrace - Multilicence - Demoverze - Aktualizace - Kontakt - O nás - O nás PC Translator Czech... PC Translator in English... PC Translator German... PC Translator in Russian...

Anglický slovník, anglicko-český překladač textů ... PC Translator - ceník

Proč používat PC Translator?

1.
 
Vždy budete vědět, z čeho váš překlad vychází. Uvidíte konkrétní slovní zásobu, která byla pro překlad každé věty použita a také "náhradní" použitelné významy.
2.
 
Budete mít k dispozici obrovskou všeobecnou i odbornou slovníkovou databázi, kterou můžete navíc rozšiřovat o slova i celé obraty z vašeho oboru. Získáte tak vlastní celoživotní slov. databázi optimalizovanou pro váš obor.
3.
 
Úpravou slovníkové databáze a jejím doplňováním o již přeložené obraty můžete trvale zlepšovat kvalitu svých překladů. Všechny změny, které ve slovníkové databázi provedete, bude automaticky využívat i překladač textů.
4.
 
Vaše překlady nikdo neuvidí, protože offline překladač PC Translator neobsahuje funkci pro sběr dat. Ochrana vlastních odborných textů, emailů a další komunikace může mít zásadní význam.
5.
 
Překladač pracuje zcela offline, při jeho používání tedy nemusíte být nutně připojeni k internetu.
 

Slovníky

Největší slovní zásobu mají anglický slovník (anglicko-český, oboustranný), německý slovník a ruský slovník. Svým rozsahem patří k největším dostupným slovníkům. Kromě všeobecné a odborné slovní zásoby obsahují tyto slovníky také slovní spojení, která v jiných slovnících běžně nejsou, a tím velmi usnadňuje překlad textu. Slovníky lze prakticky neomezeně doplňovat. Doplněnou slovní zásobu pak využívá také překladač.  Více viz Slovník

Překladač textů

Překladač textů překládá textové soubory, ručně napsaný text nebo text vložený schránkou. Překladač funguje i bez připojení k internetu, nemusíte tedy své texty pro překlad nikam posílat. Text, který do překladače napíšete nebo vložíte schránkou (např. z libovolného textového editoru, prohlížeče internetových webových stránek nebo programu pro správu e-mailů), může být překládán zcela automaticky nebo po větách s možností výběru náhradních významů ve středním okně. Do dolního okna se překlad automaticky ukládá. Výsledný překlad může být přímo vytištěn nebo dále zpracován v libovolném jiném editoru.

Kromě plně automatického překladu umožňuje PC Translator i interaktivní překlad. Přímo zobrazuje i další možnosti překladu a umožňuje do překladu aktivně vstupovat. Například pouhým kliknutím myší ve středním okně můžete vybírat další významy, nejlépe odpovídající dané situaci nebo charakteru textu, pomocí myši upravit slovosled apod. Více viz Překladač textů

Překladač webových stránek

Překladač internetových stránek provádí rychlý automatický překlad webových stránek. Přeloženou stránku zobrazí v češtině při plném zachování jejího grafického vzhledu. Při běžné práci s internetem, v okamžiku, kdy se rozhodnete v prohlížeči zobrazenou stránku přeložit, jen kliknete na klávesu "Přeložit". V okně vašeho internetového prohlížeče se pak otevřená stránka zobrazí přeložená.

Program pracuje s prohlížeči Internet Explorer a Firefox. Překladač www stránek obsahuje navíc i praktickou funkci "Přeložit označený text". Nemusíte tak vždy překládat celou stránku, ale jen to, co na stránce označíte myší. Okno s přeloženým textem lze přepínat do režimu, ve kterém se zobrazuje buď překlad nebo rozklad věty. 
Více viz Překladač www stránek

Překladač pro MS Word a Outlook

PC Translator doplní překladové ikony také do textového editoru MS Word a do e-mailových klientů MS Outlook a Outlook Express. Pomocí těchto nástrojů lze překládat označené bloky textu a otvírat slovník přímo v těchto aplikacích. V okně s překladem se zobrazuje buď přímo překlad nebo rozklad textu. V rozkladu lze také vybrat jiný z nabízených významů. V editoru MS Word lze nahradit označený blok textu překladem přímo, kliknutím myší. Více viz Překladač v programech ...         ©LangSoft 2015 ABR Global Solutions | Náměty...